چشم انداز

چشم انداز
  1. شناخته شدن به عنوان یك هلدینگ متمایز و ارزش آفرین برای مشتریان.
  2. كسب جایگاه برتر رقابت استراتژیك در شبكه اقتصادی و اجرایی كشور، درچارچوب قوانین.
  3. تبدیل شدن به یك هلدینگ و مركز جامع ضابطین اجرایی در امر اصالت كالا با دارا بودن معیارها و استاندارد های جهانی در شبكه اقتصادی كشور، در جهت تامین منافع كلیه ذینفعان و نظام جمهوری اسلامی ایران.
  4. جلب رضایت و وفاداری مشتریان از طریق تعامل مستمر و نزدیك.
  5. توانمند سازی سرمایه های انسانی و تغییر در نگرش و رفتار آن ها ، همراه با ایجاد محیط سازمانی بر انگیزاننده و قائل شدن ارزش و احترام، برای همه كاركنان از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی یادگیرنده.
  6. خلق مزیت رقابتی پایدار با هدف نفوذ و كسب سهم از مشتریان و بازار، از طریق ایجاد و توسعه شایستگی های كلیدی در حوضه های مختلف خدمات اقتصادی
    (خرد،شركتی،سرمایه گذاری و اختصاصی)
  7. تلاش در جهت ارتقای ارزش و اعتبار نام تجاری و تصویر اجتماعی شركت، به عنوان هویت (برند) برتر در نظام اقتصادی كشور.
  8. ایفای مسئولیت اجتماعی در جهت افزایش رفاه جامعه و تقویت تولید و ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی كشور به عنوان عضوی فعال و پیشرو .
كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه محفوظ می باشد.